Önemli Tarihler

  • Son Bildiri Gönderme: 01 Nisan 2016 08 Nisan 2016
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 08 Nisan 2016 15 Nisan 2016
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 12 Nisan 2016 18 Nisan 2016
  • Çalıştay: 26 - 27 Nisan 2016