Bildiri Kayıt

Kabul edilen ve IEEE Xplore sekmesi altındaki bilgiler doğrultusunda düzenlenmiş olan bildiriler tam metin halinde toplantı sonrasında yayınlanacak EBBT Bildiri Kitapçığı' nda yer alacaktır.

Beş Adımda Kayıt;

 1. Bildirinin değerlendirmeye alınması için;
  Duyurulan son tarihten önce" EasyChair" Sistemine yüklenmelidir.
  https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2016
 2. Çalışmanın Bildiri Kitapçığında yayınlanabilmesi için;
  Telif Formunun imzalanmış halde ebbt2016@arel.edu.tr hesabına pdf olarak gönderilmiş olması,
 3. Çalışmanın hakemlerce kabul edilmiş olması ve
 4. Bildiri yazarlarından en az bir kişinin 12 Nisan 2016, saat 17:00’ ye kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
 5. Çalışmanın tam metninin EBBT Bildiri Kitapçığı' nda yer alabilmesi için;
  Bildirinin sözlü veya poster olarak sunulmuş olması gereklidir.

Formlar:

 

Bildiriler “Easy Chair” kullanılarak ve Bilim Kurulundan atanacak en az “iki” hakemin olumlu  değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.