Bildiri Çağrısı,

EBBT2016 IEEE-EMB teknik sorumluluğunda, İstanbul AREL Üniversitesi bünyesinde 26-27 NİSAN 2016 tarihleri arasında Tepekent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu çalıştayda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Çalıştayın kapsamı sadece tıbbi cihazlardan alınan işaretlerle kısıtlı kalmayıp, her türlü sistemden alınan veriye uygulanan istatistiksel analiz ve karar destek sistemlerinin Yapay Sinir Ağları, Destek Karar Vektörleri, Bayes ve Karar Ağacı gibi sınıflandırıcılar veya K-En Yakın Komşu, K-Ortalamalar gibi kümeleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen uzman sistemleri de içermektedir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, ebbt2016.arel.edu.tr web sitesinde duyurulacak IEEE Xplore linkinin altında bulunan örnek bildiri formatında bildirilerini hazırlayarak, https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2016 websayfası aracılığı ile PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir. 

EBBT, hem bildiri sahibi hem dinleyici tüm katılımcılara ücretsiz olan bir toplantıdır.

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’ de sunulması zorunludur.

 EBBT Çalıştay Kurulu

 

Önemli Tarihler

  • Son Bildiri Gönderme: 01 Nisan 2016 08 Nisan 2016
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 08 Nisan 2016 15 Nisan 2016
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 12 Nisan 2016 18 Nisan 2016
  • Çalıştay: 26 - 27 Nisan 2016

Etkinliğin Başlamasına
Kalan Süre